2013, Luleå

"Olika kulturer och döden"

2012, Stockholm

"Barn och unga som närstående"

2011, Stockholm

"Att arbeta i ett multiprofessionellt team"

"Sexualitet och cancer - en viktig del av livsberättelsen"

2010, Göteborg

"Hänger livets början och livets slut ihop - hur påverkar barndomen när man är i livets slutskede"

"Att kunna se människan bakom sjukdomen i livets slutskede"

2009, Östersund

"När existentiella värden utmanas, om coping i palliativ vård"

"Den kreativa illusionen: om cancersjukdom och anhöriga: om utsatthet och bemöteande"

2008, Halmstad

"Existentiell smärta"

"Vardagsliv med cancer"

2007, Stockholm

"Att lyssna, alla säger att det är viktigt att lyssna men hur gör man? Om det som inte syns, inte går att ta på, men ändå är avgörande för vårt sätt att möta varandra"

"Modet att ingenting göra - om samtalet, tystanden, närvaron som en verksam kraft"

2006, Örebro

"Detachment eller continuing bounds - om sorgearbete och relationen till den avlidne"

"Bara att det finns någon där -om socialt stöd"

"Närståendestöd"

"Komplicerad sorg"

2005, Linköping

"Stöd för barn och ungdomar i sorg"

"Barntraumateamet - stöd till barn och ungdomar vid plötlig död och vid allvarlig sjukdom hös förälder"

2004, Göteborg

"Den goda döden"

"I taket lyser stjärnorna"

"Att arbeta som socionom inom cancervård i Indien"

2003, Stockholm

"Palliativ vård - var står vi idag?"

"Lidande/existentiell kris"

"Socionomens roll i Palliativ vård"