Inger Benkel

Ordförande

Palliativt centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

inger.benkel@vgregion.se

Tfn: 031-3425546

Stina Söderkvist

Vice ordförande

Ersta Hospiceklinik

Tfn: 070-161 05 74

stina.soderkvist@erstadiakoni.se


Lena Gyllensten

Ledamot

NV-sjukvården Uddevalla sjukhus

Tfn: 010 4355402

lena@gyllensten@vgregion.se

Liselott Persson

Sekreterare

ASiH Danderyd

Tfn: 08-123 477 25

liselott.persson@sll.se

Kerstin Karlsson

Kassör

keinka60@gmail.com

Cecilia Persson

Ledamot

Ystads lasarett, ASIH och  palliativ vårdavdelning.

Tfn: 0411-995409

cecilia.a.persson@skane.se