Böcker som vänder sig till närstående:

"I taket lyser stjärnorna" av Johanna Thydell.  En beskrivning av en tornårsflicka vars mamma har cancer och dör. Finns också som film. Rek till personal, närstående tonåringar och patienter / Ingrid Lindberg,Inger Benkel, Martina Fridén.

"Den kreativa illusionen" av Per Salander. Om olika sätt att hantera sin sjukdom. /Ingrid Lindberg, Inger Benkel.

"Timme för timme, dag för dag" av Cyndee Peters Hennes egen berättelse om sorgen under ett år efter dödsfall. Rek till personal och närstående/ Inger Benkel

"Bröderna Lejonhjärta" av Astrid Lindgren En bok för barn i olika åldrar . Beskriver hur döden kan vara och närmar sig frågorna om döden på ett sätt som barn kan ta till sig utifrån sin mognadsgrad. rek till barn, patienter och personal/ Ingrid Lindberg, Inger Benkel, Martina Fridén.

"Förr eller senare exploderar jag" av Johan Green.En gripande, osentimental och samtidigt humoristisk kärleksberättelse om två ungdomar med cancer. rekomenderas till ungdomar, föräldrar och personal / Viveka Klingenberg

Böcker som vänder sig till personal:

"Palliativ medicin" av Barbro Beck-Friis och Peter Strang. En lärobok /Martina Fridén

"Palliativ behandling och vård" av Stein Kaasa

Tar upp palliativ behandling och vård ur olika perspektiv och ur olika teammedlemmars funktioner. /Ingrid Lindberg

"Jag älskar livet" av Anders Veborg En självbiografi där Anders som har leukemi och berättar om behandlingstiden fram till sin död och hur han och familjen hanterar sin situation./Inger Benkel

"När döden utmanar livet" av Lisa Sand och Peter Strang  Människor som bli obotligt sjuka upplever oftast en existentiell kris. Som personal i vården kan det då vara svårt att veta hur man bäst kan ge stöd åt dessa patienter. När döden utamanar livet kan ge personal i palliativ vård den kompetens de behöver för att känna sig trygga i mötet med patienterna /marianne Olsson

"Socialt arbete i hälso- och sjukvård. Villkor, innehåll och utmaningar" av Ann lalos, Björn Blom, Stefan Morén och Marianne Olssson(red)  I den finns bland annat kapitel om socialt arbete vid kris och sorg, socialt arbete och cancersjukdom samt socialt arbete med sjuka barn. Plus flera andra spännande kapitel

"Förluster - om sorg och livsomställning" av Barbro Lennéer Axelson I denna bok ger psykolog Barbro kunskap om hur man kan hjälpa vid den typ av förluster som ingår i de flesta människors liv - skilsmässor, dödsfall och förlust av hälsa och livskvalitet vid olika typer av sjukdomar.

Uppsatser:

-

Forskningsprojekt:

-

Avhandlingar:

Avhandling vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Loved ones within palliative Care - strategies, understanding and need for support.2011. Inger Benkel. Länk till avhandling: http://hdl.handle.net/2077/24502 

Lisa Sands avhandling

Existential challenges and coping in palliative cancer care : Experiences of patients and family members: http://publications.ki.se/jspui/handle/10616/38011

Camilla Udos avhandling heter

Existential issues in surgical care: Nurses’ experiences and attitudes in caring for patients with cancer : 

http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:571240

Katarina Sjölanders avhandling heter

consequences for family members of being informal caregivers to a person with advanced cancer:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-19819