Styrelsen

Önskar du kontakt med styrelsen så använd i första hand vår e-post adress, kontakt@fsip.se eller så kan du ta kontakt med någon direkt.

 

 

Lena Andrén, ordförande

 

Förenade Care AB, ASiH Byle

 

073-901 56 64

 

lenaa.bylegard@forenadecare.com

 

 

Mi Höglund, sekreterare

 

ASIH Solna/Sundbyberg Nordväst

 

08-587 317 93

 

mi.hoglund@sll.se

 

Liselott Person

 

ASiH Danderyd

 

08-123 477 25

 

liselott.person@sll.se

 

 

Susanne Barkfjärd

 

Stiflesen Stockholms Sjukhem

 

Palliaitvt centrum, avd 4

 

08-617 93 54

 

susanne.barkfjard@stockholmssjukhem.se

 

 

Jessica Mellquist, ansvarig för hemsidan

 

Regionalt cancercentrum väst

 

076-213 20 00

 

jessica.mellquist@rccvast.se