Nystart 2

Föreningen SiP är en nationell intresseförening för socionomer inom palliativ vård som i första hand arbetar kliniskt som kuratorer.

 

Föreningen bildades 2002 i syfte att verka som ett forum för utveckling av socionomers yrkeskompetens och det psykosociala innehållet i palliativ vård samt bilda en plattform för ett närmare samarbete mellan yrkeskollegor och andra yrkeskategorier.

 

Vartannat år anordnar föreningen en utbildningsdag med aktuella teman och föreläsare.

 

SiP är en del av Nationella rådet för Palliativ vård, NRPV som är en ideell förening med uppgift och mål att verka för en samordnad vård i hela landet enligt WHO:s definition av palliativ vård, föreningen består av yrkesföreningar och nätverk inom området. NRPV ger bland annat ut tidskriften Palliativ vård i Sverige och anordnar Nationell konferens i Palliativ vård vartannat år. Då teamarbetet mellan yrkeskategorier spelar en central roll i den Palliativa vården är NRPV en viktig del för att söka samverkan i gemensamma frågor.

Ett medlemskap i SiP innebär bland annat att du får tidningen fyra gånger per år och har möjlighet att delta i konferensen till ett rabatterat pris.

 

Vi stödjer det arbete som bland annat Akademikerförbundet SSR drivit i många år för att ge socionomer inom hälso- och sjukvård en legitimation som kurator.