Ny medlem

Du som är socionom och arbetar med någon form av palliativ vård är välkommen som medlem. Som medlem i föreningen får du;

  • Medlemsbrev under året med aktuella nyheter.
  • Medlemsförteckning, som underlättar kontakten med kollegor runt om i landet.
  • Tidsskriften Palliativ vård i Sverige som ges ut 4 gånger per år
  • Billigare kostnader till föreningens fortbildningsdagar.
  • Billigare konferensavgift till den Nationella konferensen och till EAPC, European Association For Palliative Care.

 

Medlemsavgiften för yrkesarbetande är 200kr per kalenderår och för pensionärer 100 kr per kalenderår.

 

Vill du bli medlem i Föreningen för Socionomer inom Palliativ vård ska du;

  • Betala in medlemsavgiften till bankgiro 5425-0394, glöm inte att bifoga ditt namn med inbetalningen.
  • Maila namn, arbetsplats, telefonnummer och din mailadress till kontakt@fsip.se