Bli medlem / Kontakt

Bli medlem

Du som är socionom och arbetar med någon form av palliativ vård är välkommen som medlem.

Som medlem i föreningen SiP får du;

- Medlemsbrev under året med aktuella nyheter.

- Medlemsförteckning, som underlättar kontakten med kollegor runt om i landet.

- Tidsskriften "Svensk palliativ tidsskrift" skickad hem till dej. Första numret ges ut under våren 2013.

- Billigare kostnader till föreningens fortbildningsdagar.

- Billigare konferensavgift till den Nationella konferensen och till EAPC (European Association For Palliative Care).

Medlemsavgiften för yrkesarbetande är 250:-/kalenderår. Avgiften skall betalas senast sista februari. Medlemmar som gått i pension behåller sitt medlemskap utan avgift.

Vill du bli medlem i Föreningen för Socionomer inom Palliativ vård ska du;

1. Betala in medlemsavgiften till bankgiro 5425-0394, glöm inte att bifoga ditt namn med inbetalningen. För delvis ifylld Bankgiro-Inbetalningsavi se >>.

2. Maila namn, arbetsplats, telefonnummer, din mailadress samt den adress dit du vill ha tidskriften skickad - till kontakt@fsip.se

Kontakt med styrelsen

Anna Patzauer Personne, ordförande

Rehabhotellet ASiH

070-200 74 20

a_patzauer@hotmail.com

Rune Åberg

Palliativ medicin, Norrlands Universitet

090-785 87 44

rune.aberg@vll.se

Stina Söderkvist

Ersta Hospiceklinik

070-161 05 74

stina.soderkvist@erstadiakoni.se

 

Liselott Person

ASiH Danderyd

08-123 477 25

liselott.persson@sll.se

Susanne Barkfjärd

Stiflesen Stockholms Sjukhem

Palliaitvt centrum, avd 4

08-617 93 54

susanne.barkfjard@stockholmssjukhem.se

 

Lena Andrén-Nordström,

Förenade Care AB, ASiH Byle

073-901 56 64

lenaa.bylegard@forenadecare.com

Jessica Mellquist

hemsidan

Regionalt cancercentrum väst

076-213 20 00

jessica.mellquist@rccvast.se