SIP är en nationell intresseförening

för socionomer verksamma inom

palliativ vård.

SiP fokuserar på psykosocialt innehåll samt ökad yrkeskompetens inom palliativ vård.

Föreningen skall fungera som ett forum, där medlemmarna via styrelsen kan förmedla relevant och intressant information, tips och idéer till varandra samt anordna årliga studiedagar för kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte. SiP ser detta som en viktig kvalitetshöjande faktor när det gäller utveckling av socionomers yrkeskompetens inom palliativ vård.

En gång per år anordnar SiP en utbildningsdag med aktuella ämnen och föreläsare inom palliativ vård. Vid dessa utbildningsdagar hålls även föreningens årsmöte.